Planet Holiday Hotel & Residence
Kontak & Lokasi
Planet Holiday Hotel & Residence

Jl. Raja Ali Haji, Sei Jodoh, Batam, Batam, Batam, 29432, Indonesia

Hubungi Kami